Non-stop linka: 0907 318 218

 

E-mail: drucker@​drucker.​sk

 

Skype: druckertonery

 

Online formulár: nájdete tu

logo-uvod-1000
Drucker
- v tlači

neporaziteľný!

pracovisko

Chránená dielňa

sme držiteľom štatútu chránenej dielne

doprava

Doprava zdarma

pre všetky druhy objednávok na celom Slovensku

question

Opýtajte sa cez

telefón, email, skype, formulár na stránke

uvod-dole

O firme

Spoločnosť DRUCKER je európskym predajcom kompa­ti­bilných, reno­vo­vaných a v nepo­slednom rade i origi­nálnych kaziet pre tlačiarne a špeciálne tlačové zaria­denia. Kompa­ti­bilné kazety výrobcu sú distri­bu­ované do viacerých krajín EU a sú overeným výrobkom u mnohých zákaz­níkov.  Keďže ide o európske výrobky, tieto kompa­ti­bilné kazety spĺňajú tie najp­rís­nejšie kvali­ta­tívne normy.

DRUCKER s.r.o. bola založená za účelom etab­lo­vania sa na Slovenskom trhu kompa­ti­bilných kaziet. Chceme zákaz­níkom dať možnosť výberu, tak ako v iných krajinách EU, medzi origi­nálnou kazetou a kompa­ti­bilným výrobkom Drucker v nemennej kvalite v oveľa výhod­nejších cenách a s plným servisným zabez­pe­čením a tech­nickou podporou

Spoločnosť sa zaoberá plným servisom pre firmy v oblasti IT od správy celo­fi­remnej siete až po dodávku tonerov a papiera pre tlačiarne.