Non-stop linka: 0907 318 218

 

E-mail: drucker@​drucker.​sk

 

Skype: druckertonery

 

Online formulár: nájdete tu

Doprava

  • Doprava je zabez­pečená na náklady našej spoločnosti. 

 

  • Všetky potrebné služby a materiál Vám zabez­pečíme v čase vami určenom s umiest­nením priamo do vašich skladov a kancelárií. 

 

  • Mini­málne výšky objed­návok nestanovujeme.  

 

  • Dodávame všetky objed­návky na určené miesto bez závis­losti na veľkosti objednávky.