Non-stop linka: 0907 318 218

 

E-mail: drucker@​drucker.​sk

 

Skype: druckertonery

 

Online formulár: nájdete tu

Technológia

Kazety sú vyrábané z nových náhradných dielov reno­mo­vaných svetových výrobcov, ako napr. Fuji a Mits­hu­bishi, ktorí dodávajú napr. optické valce a iné kompo­nenty potrebné pre výrobu tonerov. Optické válce sú jednou z najdô­le­ži­tejších častí pri výrobe kompa­ti­bilnej kazety, kde je prvo­radým kritériom kvalita kompo­nentu a nie cena. 

Tech­no­lógia výroby je závislá na type kazety. Každá laserová alebo atra­mentová kazeta má odlišný tech­no­lo­gický postup závislý na použitých mate­riáloch. Kompo­nenty kaziet nie sú zhodné pre všetky typy tonerov a atra­mentov. Taktiež pre každý typ tone­rovej a atra­men­tovej kazety je určený špeci­fický atrament, resp. tonerový prášok. 

Všetky kazety, pri ktorých tlačiareň požaduje overenie, majú čip, aby bola kazeta prijatá tlačovým zaria­dením bez akých­koľvek problémov.

Celá tech­no­lógia a použité kompo­nenty sú navr­hnuté tak, aby bola kazeta funkčná počas celej doby použí­vania a zabez­pečila vyváženú tlač počas celej doby tlače až do úplného vypráz­dnenia kazety užívateľom.